Russian Drift Series

vdrifte.ru rdstv.ru vdrifte rds_gp rdsgrandprix vdrifte

Schedule

 • 30.04.2022 Round 1, Moscow 🇷🇺

  🏆 Idiyatulin 🥈 Tivodar 🥉 Chivchyan
 • 21.05.2022 Round 2, Nizhny Novgorod 🇷🇺

  🏆 Chivchyan 🥈 Ermokhin 🥉 Tivodar
 • Upcoming: 02.07.2022 Round 3, Moscow 🇷🇺

 • 23.07.2022 Round 4, Krasnoyarsk 🇷🇺

 • 13.08.2022 Round 5, Saint-Petersburg 🇷🇺

 • 10.09.2022 Round 6, Moscow 🇷🇺

 • 15.10.2022 Round 7, Sochi 🇷🇺

 • Standings

  # Diff Pilot Points
  1 ▲2 Georgy Chivchyan 406
  2 Roman Tivodar 363
  3 ▼2 Damir Idiyatulin 362
  4 ▲1 Arkady Tsaregradtsev 287
  5 ▲10 Dmitry Ermokhin 279
  6 ▼2 Evgeniy Losev 259
  7 ▲1 Grigoriy Gusev 208
  8 ▲5 Charles NG 200
  9 ▲1 Nikita Shikov 178
  10 ▼4 Denis Migal 164
  11 ▼4 Leonid Shnayder 164
  12 ▲5 Nikolay Gorkovenko 132
  13 ▼4 Magomed Omarov 128
  14 ▲7 Andrey Astapov 128
  15 ▼4 Fedor Dzezhits 127
  16 ▲2 Sergey Sak 126
  17 ▼3 Stepan Azarov 126
  18 ▲3 Ilya Fedorov 126
  19 ▼7 dmitrienko 125
  20 ▲2 Anton Klyamko 124
  21 ▲6 Vladislav Shubaderov 114
  22 ▲6 Ivan Nikulin 112
  23 Fedor Vorobiov 88
  24 Anatoly Scherbak 86
  25 Sergey Kabargin 83
  26 Boris Abramov 83
  27 ▼11 Evgeny Ruzheynikov 82
  28 ▼10 Alexey Vakhtin 44