Russian Drift Series

vdrifte.ru rdstv.ru vdrifte rds_gp rdsgrandprix vdrifte

Schedule

 • 05.05.2017 Round 1, Moscow 🇷🇺

  🏆 Tsaregradtsev 🥈 Shikov 🥉 Chivchyan See 34 highlights
 • 26.05.2017 Round 2, Nizhny Novgorod 🇷🇺

  🏆 Chivchyan 🥈 busygin 🥉 Golovnya See 38 highlights
 • 10.06.2017 Round 3, Ryazan 🇷🇺

  🏆 Fedorov 🥈 Idiyatulin 🥉 busygin See 35 highlights
 • 07.07.2017 Round 4, Sochi 🇷🇺

  🏆 Chivchyan 🥈 Ruzheynikov 🥉 Tsaregradtsev See 36 highlights
 • 28.07.2017 Round 5, Ryazan 🇷🇺

  🏆 busygin 🥈 shegolev 🥉 Chivchyan See 35 highlights
 • 18.08.2017 Round 6, Nizhny Novgorod 🇷🇺

  🏆 Tsaregradtsev 🥈 Chivchyan 🥉 Melkumyan See 36 highlights
 • 08.09.2017 Round 7, Ryazan 🇷🇺

  🏆 Fedorov 🥈 Ruzheynikov 🥉 Vorobiov See 39 highlights
 • Standings

  # Diff Pilot Points
  1 Georgy Chivchyan 1040
  2 busygin 862
  3 ▼2 Arkady Tsaregradtsev 827
  4 Damir Idiyatulin 804
  5 ▲2 Ilya Fedorov 767
  6 Fedor Vorobiov 757
  7 ▼1 Alexey Golovnya 755
  8 ▲1 Evgeny Ruzheynikov 714
  9 Anton Svarinskiy 616
  10 ▼1 Arcady Puchinin 567
  11 ▲1 Sergey Kabargin 557
  12 ▲1 Ivan Nikulin 500
  13 ▼2 Vladimir Chivchyan 464
  14 ▲1 Arthur Melkumyan 457
  15 ▲1 Andrey Pesegov 455
  16 ▼1 Evgeniy Losev 444
  17 ▲2 satukov 439
  18 Nikita Shikov 388
  19 ▲3 Denis Repkin 381
  20 ▲1 bobrovsky 373
  21 ▼4 Alexander Dmitrienko 365
  22 ▲5 Ivan Kurenbin 302
  23 ▼4 polishchuk-vitaly 297
  24 Stepan Azarov 297
  25 Ilya Arkhipov 289
  26 ▲3 Fedor Dzezhits 252
  27 ▼3 chernyshev 249
  28 ▲2 Ekaterina Sedykh 244
  29 ▼3 tigaev 239
  30 ▼2 shegolev 228
  31 ▲8 vanya-godzilla 194
  32 ▼2 Maxim Tvardovskiy 154
  33 ▲5 Sergey Sak 154
  34 ▼2 Andrey Astapov 144
  35 ▼3 nikulin-alexey 124
  36 ▼1 Danil Merkel 124
  37 ▲1 Ekaterina Naboichenko 124
  38 ▼5 Alexander Kazantsev 124
  39 ▼1 Dmitry Ermokhin 112
  40 ▲3 Vladimir Koshkodan 84
  41 ▼1 rakhimov 83
  42 ▼1 Anton Minaev 82
  43 ▲10 Yaroslav Gavrikov 46
  44 ▲5 Dmitry Nagula 44
  45 ▲8 Gediminas Ivanauskas 44
  46 ▼2 sulimin 42
  47 ▼5 Yaroslav Fenov 42
  48 ▼3 Aivar Mustakimov 42
  49 ▼6 Yuri Nevskiy 41
  50 ▼2 Magomed Omarov 41
  51 ▲2 Alexey Karelin 41
  52 ▼4 solovyev 41
  53 ▼4 Denis Migal 1
  54 ▼1 driftgal 0
  55 ▲1 nevmerzhitsky 0