Russian Drift Series

vdrifte.ru rdstv.ru vdrifte rds_gp rdsgrandprix vdrifte

Schedule

 • 01.05.2021 Round 1, Moscow 🇷🇺

  🥇 Tsaregradtsev 🥈 Losev 🥉 Chivchyan See 5 highlights
 • 22.05.2021 Round 2, Nizhny Novgorod 🇷🇺

  🥇 Chivchyan 🥈 Idiyatulin 🥉 Losev See 5 highlights
 • 03.07.2021 Round 3, Saint-Petersburg 🇷🇺

  🥇 Shanahan 🥈 Losev 🥉 Deane
 • 24.07.2021 Round 4, Ryazan 🇷🇺

  🥇 Bertans 🥈 Tsaregradtsev 🥉 Bluss
 • Upcoming: 21.08.2021 Round 5, Krasnoyarsk 🇷🇺

 • 18.09.2021 Round 6, Moscow 🇷🇺

 • 16.10.2021 Round 7, Sochi 🇷🇺

 • Standings

  # Diff Pilot Points
  1 ▲2 Jack Shanahan 658
  2 ▲2 Arkady Tsaregradtsev 654
  3 ▼-2 Evgeniy Losev 626
  4 ▼-2 Georgy Chivchyan 612
  5 James Deane 539
  6 Damir Idiyatulin 444
  7 ▲3 Kristaps Bluss 426
  8 Alexey Golovnya 423
  9 ▼-2 Dmitry Ermokhin 409
  10 ▼-1 Grigoriy Gusev 373
  11 ▲1 Roman Tivodar 347
  12 ▼-1 Andrey Astapov 338
  13 Masato Kawabata 328
  14 Magomed Omarov 258
  15 Sergey Sak 253
  16 ▲30 Nikolass Bertans 216
  17 ▲4 Nikita Shikov 211
  18 ▲5 Alexander Kazantsev 211
  19 ▼-1 Ivan Nikulin 205
  20 ▲15 Dmitry Semenyuk 179
  21 ▼-5 Nikolay Gorkovenko 170
  22 ▼-2 Anatoly Scherbak 169
  23 ▼-2 Ilya Fedorov 166
  24 ▲1 Akim Onegov 166
  25 ▼-8 Denis Migal 165
  26 ▼-7 Evgeny Ruzheynikov 153
  27 ▲3 Roman Kondratenko 130
  28 ▲4 Fedor Dzezhits 126
  29 ▲8 Boris Abramov 126
  30 ▼-5 Nikita Fetisov 124
  31 ▲3 Anton Klyamko 124
  32 ▼-7 Evgeny Grigoriev 123
  33 ▼-7 Arcady Puchinin 123
  34 ▲1 Vladislav Shubaderov 123
  35 ▼-7 Nikolay Litvin 111
  36 ▼-7 Sergey Kabargin 86
  37 ▼-6 Charles NG 84
  38 ▼-2 Ilya Polishchuk 84
  39 ▲1 Fedor Vorobiov 82
  40 ▼-2 Maxim Repiev 42
  41 ▼-4 Ivan Kurenbin 41
  42 ▲1 Andrey Pesegov 41
  43 ▼-4 Daigo Saito 41
  44 ▲3 Georgiy Bibaev 41
  45 Alexey Shkuratov 41
  46 ▼-3 Stepan Azarov 0