Russian Drift Series

vdrifte.ru rdstv.ru vdrifte rds_gp rdsgrandprix vdrifte

Schedule

 • 25.07.2020 Round 1, Ryazan 🇷🇺

  🏆 Chivchyan 🥈 Idiyatulin 🥉 Losev
 • 08.08.2020 Round 2, Nizhny Novgorod 🇷🇺

  🏆 Golovnya 🥈 Losev 🥉 Chivchyan
 • 29.08.2020 Round 3, Saint-Petersburg 🇷🇺

  🏆 Tivodar 🥈 Ermokhin 🥉 Bluss
 • 12.09.2020 Round 4, Moscow 🇷🇺

  🏆 Golovnya 🥈 Idiyatulin 🥉 Tsaregradtsev
 • 26.09.2020 Round 5, Ryazan 🇷🇺

  🏆 Idiyatulin 🥈 Golovnya 🥉 Ermokhin
 • 17.10.2020 Round 6, Sochi 🇷🇺

  🏆 Losev 🥈 Tivodar 🥉 Tsaregradtsev
 • Standings

  # Diff Pilot Points
  1 ▼1 Alexey Golovnya 919
  2 ▲2 Evgeniy Losev 888
  3 ▼1 Damir Idiyatulin 832
  4 Georgy Chivchyan 771
  5 Arkady Tsaregradtsev 747
  6 Roman Tivodar 726
  7 Dmitry Ermokhin 704
  8 ▲2 Andrey Astapov 527
  9 ▼4 Nikolay Gorkovenko 441
  10 Stepan Azarov 436
  11 ▲2 Nikita Shikov 429
  12 ▲3 Grigoriy Gusev 428
  13 Sergey Kabargin 410
  14 ▼1 Anatoly Scherbak 382
  15 ▲2 Evgeny Ruzheynikov 373
  16 ▼1 Arcady Puchinin 371
  17 ▼4 Kristaps Bluss 353
  18 ▲1 Fedor Vorobiov 350
  19 ▲4 Sergey Sak 336
  20 ▼3 Ilya Fedorov 294
  21 ▼1 Ivan Nikulin 289
  22 ▲2 Akim Onegov 250
  23 ▲7 Denis Migal 248
  24 ▲2 Fedor Dzezhits 246
  25 ▼4 Evgeny Grigoriev 213
  26 ▲2 Anton Dubovik 213
  27 ▼5 Magomed Omarov 209
  28 ▲2 Nikita Fetisov 208
  29 ▲1 Shak 207
  30 ▼4 Georgiy Bibaev 205
  31 ▲1 Maxim Repiev 204
  32 ▲5 Charles NG 197
  33 ▼5 Dmitry Tikhomirov 184
  34 Ekaterina Naboichenko 167
  35 Ivan Kurenbin 165
  36 ▼3 Boris Abramov 128
  37 ▼1 Vladislav Shubaderov 123
  38 ▲5 Andrey Pesegov 86
  39 ▼1 Denis Klishevsky 84
  40 ▼1 Ilya Polishchuk 44
  41 ▼1 Vladimir Chivchyan 42
  42 ▼1 Vitaly Silivonchik 41
  43 ▼1 Alexey Shkuratov 1