Sochi Drift Challenge

sochi_drift_challenge

Schedule

 • 05.12.2020 Round 1, Sochi 🇷🇺

  🏆 Kazantsev 🥈 Shenderov 🥉 Migal
 • 23.01.2021 Round 2, Sochi 🇷🇺

  🏆 Kondratenko 🥈 Kazantsev 🥉 Stilov
 • 20.02.2021 Round 3, Sochi 🇷🇺

  🏆 Gorkovenko 🥈 Shenderov 🥉 Lisovenko
 • 20.03.2021 Round 4, Sochi 🇷🇺

  🏆 Stilov 🥈 Ibragimov 🥉 Tivodar
 • Standings

  # Diff Pilot Points
  1 ▲2 Alexander Kazantsev 528
  2 ▲6 Sergey Stilov 505
  3 ▼2 Nikolay Gorkovenko 497
  4 ▼2 Anton Shenderov 473
  5 ▲7 Ajrat Ibragimov 408
  6 ▼1 Sergey Kabargin 366
  7 ▼2 Roman Kondratenko 360
  8 ▲3 Fedor Dzezhits 328
  9 ▼4 Nikita Shikov 323
  10 ▼3 Alexander Lisovenko 296
  11 ▲2 Alexey Vakhtin 276
  12 ▲6 Ivan Kurenbin 276
  13 ▲15 Roman Tivodar 267
  14 ▼5 Anton Novikov 254
  15 ▼5 Vitaly Silivonchik 243
  16 ▼1 Evgeny Kornev 233
  17 ▲4 Ishkhan Avetisyan 230
  18 ▲5 Ivan Litvin 227
  19 ▲1 Akim Onegov 202
  20 ▼7 Anton Klyamko 200
  21 ▲6 Anton Baidin 196
  22 ▼6 Alexander Kalashnik 180
  23 ▲1 arsenev 165
  24 ▼6 Denis Migal 164
  25 ▼6 Nikolay Litvin 163
  26 ▲3 Vladislav Shubaderov 163
  27 ▼1 dobrovolsky-dmitry 148
  28 ▲3 Stefan Monosov 136
  29 ▼7 Dmitriy Kharchenko 134
  30 Fedor Chevychelov 128
  21 ▲1 Alexander Osipov 112
  32 ▼7 Stepan Azarov 110