search

Alexander Kazantsev

18.08.2017 Russian Drift Series, Round 6, Nizhny Novgorod 🇷🇺

Hightlights

TOP-32
Evgeny Ruzheynikov vs Alexander Kazantsev
Video