search

Vladimir Chivchyan

07.07.2017 Russian Drift Series, Round 4, Sochi 🇷🇺

Hightlights

TOP-16
Evgeny Ruzheynikov vs Vladimir Chivchyan
Video
TOP-32
Vladimir Chivchyan vs polishchuk-vitaly
Video