search

Vladimir Makarov

26.09.2020 Spb Matsuri, Round 1, Veliky Novgorod 🇷🇺

Hightlights

Oleg Annenkov vs Vladimir Makarov
Video
TOP-8
Oleg Annenkov vs Vladimir Makarov
ONE MORE TIME Video
Oleg Annenkov vs Vladimir Makarov
ONE MORE TIME Video
Valeriy Nikulin vs Vladimir Makarov
Video
TOP-16
Valeriy Nikulin vs Vladimir Makarov
ONE MORE TIME Video
Valeriy Nikulin vs Vladimir Makarov
ONE MORE TIME Video
Vladimir Makarov vs lukichev
Video
TOP-32
Vladimir Makarov vs lukichev
ONE MORE TIME Video
Vladimir Makarov vs lukichev
ONE MORE TIME Video