search

mamishev

19.10.2019 Spb Matsuri, Round 6, Veliky Novgorod 🇷🇺

Hightlights

3rd PLACE BATTLE
Ilya Polishchuk vs mamishev
Video
SEMIFINAL
mamishev vs Nikolay Gorkovenko
Video
TOP-8
Dmitry Tikhomirov vs mamishev
Video
TOP-16
mamishev vs lvov
Video
TOP-32
mamishev vs ivanchenko
Video
TOP-32
mamishev vs ivanchenko
ONE MORE TIME Video