Spb Matsuri

19.10.2019 Round 6, Veliky Novgorod 🇷🇺

Hightlights

FINAL
Sergey Stilov vs Nikolay Gorkovenko
Video
3rd PLACE BATTLE
Ilya Polishchuk vs mamishev
Video
SEMIFINAL
mamishev vs Nikolay Gorkovenko
Video
SEMIFINAL
Ilya Polishchuk vs Sergey Stilov
Video
TOP-8
Nikita Kovtun vs Nikolay Gorkovenko
ONE MORE TIME Video
TOP-8
Dmitry Tikhomirov vs mamishev
Video
TOP-8
mezentsev vs Sergey Stilov
Video
TOP-8
Ilya Polishchuk vs Oleg Annenkov
Video
TOP-16
Nikolay Gorkovenko vs Alexey Zaytsev
Video
TOP-16
Nikita Kovtun vs Nikita Samarin
Video
TOP-16
mamishev vs lvov
Video
TOP-16
Dmitry Tikhomirov vs zavyalov
Video
TOP-16
Stefan Monosov vs Sergey Stilov
Video
TOP-16
mezentsev vs Valeriy Nikulin
Video
TOP-16
Ilya Polishchuk vs safronov
Video
TOP-16
Oleg Annenkov vs valuev
Video
TOP-32
Fedor Chevychelov vs Alexey Zaytsev
Video
TOP-32
Nikolay Gorkovenko vs Andrey Ayukhaev
Video
TOP-32
Nikita Samarin vs morozov
Video
Nikita Kovtun

Bye Run

Video
TOP-32
lvov vs Vladimir Makarov
Video
TOP-32
mamishev vs ivanchenko
Video
TOP-32
linevsky vs zavyalov
Video
Dmitry Tikhomirov

Bye Run

Video
TOP-32
grushin vs Sergey Stilov
Video
TOP-32
bondaruk vs Stefan Monosov
Video
TOP-32
Valeriy Nikulin vs vinogradov
Video
mezentsev

Bye Run

Video
TOP-32
valuev vs bovtunov
Video
TOP-32
Oleg Annenkov vs khafizov
Video
TOP-32
lukichev vs safronov
Video
Ilya Polishchuk

Bye Run

Video