Spb Matsuri

03.08.2019 Round 5, Pskov 🇷🇺

Hightlights

FINAL
Nikita Kovtun vs Ilya Polishchuk
Video
3rd PLACE BATTLE
Dmitry Tikhomirov vs mezentsev
Video
SEMIFINAL
Dmitry Tikhomirov vs Ilya Polishchuk
Video
SEMIFINAL
mezentsev vs Nikita Kovtun
Video
TOP-8
Ilya Polishchuk vs efimov
Video
TOP-8
Dmitry Tikhomirov vs roborovsky
Video
TOP-8
Dmitry Tikhomirov vs oborovsky
Video
TOP-8
Dmitry Tikhomirov vs roborovsky
ONE MORE TIME Video
TOP-8
mezentsev vs lvov
Video
TOP-8
smalyuzhak vs Nikita Kovtun
Video
TOP-16
bondaruk vs efimov
Video
TOP-16
Ilya Polishchuk vs shatalov
Video
TOP-16
valuev vs roborovsky
Video
TOP-16
valuev vs oborovsky
ONE MORE TIME Video
TOP-16
valuev vs roborovsky
ONE MORE TIME Video
TOP-16
Dmitry Tikhomirov vs morozov
Video
TOP-16
Nikolay Gorkovenko vs lvov
Video
TOP-16
mezentsev vs Valeriy Nikulin
Video
TOP-16
Nikita Kovtun vs Fedor Chevychelov
Video
TOP-16
smalyuzhak vs sapegin
Video
TOP-32
efimov vs potapenko
Video
bondaruk

Bye Run

Video
TOP-32
zavyalov vs shatalov
Video
TOP-32
Stefan Monosov vs roborovsky
Video
TOP-32
Stefan Monosov vs oborovsky
ONE MORE TIME Video
TOP-32
Stefan Monosov vs roborovsky
ONE MORE TIME Video
valuev

Bye Run

Video
TOP-32
morozov vs lagutin-artem
Video
Dmitry Tikhomirov

Bye Run

Video
TOP-32
lvov vs safronov
Video
TOP-32
lukichev vs Valeriy Nikulin
Video
mezentsev

Bye Run

Video
TOP-32
Fedor Chevychelov vs khafizov
Video
TOP-32
Nikita Kovtun vs grushin
Video
TOP-32
Alexander Parkhomenko vs sapegin
Video
smalyuzhak

Bye Run

Video