D1 Grand Prix

23.08.2020 Round 3, Ebisu 🇯🇵

Standings

🏆 Masanori Kobashi
🥈 Naoto Suenaga
🥉 Naoki Nakamura

Hightlights

FINAL
Naoto Suenaga vs Masanori Kohashi
Video
SEMIFINAL
Masanori Kohashi vs Hideyuki Fujino
Video
SEMIFINAL
Naoto Suenaga vs Naoki Nakamura
Video
TOP-8
Shingo Hatanaka vs Hideyuki Fujino
Video
TOP-8
Masanori Kohashi vs Seimi Tanaka
Video
TOP-8
Masashi Yokoi vs Naoki Nakamura
Video
TOP-8
Masato Kawabata vs Naoto Suenaga
Video
TOP-16
Hideyuki Fujino vs Takahiro Ueno
Video
TOP-16
Tetsuya Hibino vs Shingo Hatanaka
Video
TOP-16
Seimi Tanaka vs Kenji Kiguchi
Video
TOP-16
Masanori Kohashi vs Akinori Utsumi
Video
TOP-16
Naoki Nakamura vs Daigo Saito
Video
TOP-16
Masashi Yokoi vs Masao Suenaga
Video
TOP-16
Kazumi Takahashi vs Naoto Suenaga
Video
TOP-16
Masato Kawabata vs Shigehisa Sasayama
Video