search

Takahiro Ueno

22.08.2020 D1 Grand Prix, Round 2, Ebisu 🇯🇵

Hightlights

TOP-16
Masashi Yokoi vs Takahiro Ueno
Video