search

D1 Grand Prix

22.08.2020 Round 2, Ebisu 🇯🇵

Standings

🥇 Masanori Kohashi
🥈 Daigo Saito

Hightlights

FINAL
Daigo Saito vs Masanori Kohashi
Video
SEMIFINAL
Masashi Yokoi vs Masanori Kohashi
Video
SEMIFINAL
Tetsuya Hibino vs Daigo Saito
Video
TOP-8
Masanori Kohashi vs Hokuto Matsuyama
Video
TOP-8
Masashi Yokoi vs Hideyuki Fujino
Video
TOP-8
Daigo Saito vs Masato Kawabata
Video
TOP-8
Shingo Hatanaka vs Tetsuya Hibino
Video
TOP-16
Hokuto Matsuyama vs Koji Yamaguchi
Video
TOP-16
Masanori Kohashi vs Kazumi Takahashi
Video
TOP-16
Masashi Yokoi vs Takahiro Ueno
Video
TOP-16
Naoto Suenaga vs Masato Kawabata
Video
TOP-16
Daigo Saito vs Koudai Sobagiri
Video
TOP-16
Tetsuya Hibino vs Takeshi Mogi
Video
TOP-16
Seimi Tanaka vs Shingo Hatanaka
Video