D1 Grand Prix

03.11.2019 Round 7, Autopolis 🇯🇵

Hightlights

Naoto Suenaga vs Naoki Nakamura
Video
Katsuhiro Ueo vs Naoto Suenaga
Video
Yusuke Kitaoka vs Naoki Nakamura
Video
Naoto Suenaga vs Hideyuki Fujino
Video
Katsuhiro Ueo vs Masato Kawabata
Video
Naoki Nakamura vs Shingo Hatanaka
Video
Daigo Saito vs Yusuke Kitaoka
Video
Hideyuki Fujino vs Akinori Utsumi
Video
Tetsuya Hibino vs Naoto Suenaga
Video
Masato Kawabata vs Masayoshi Tokita
Video
Katsuhiro Ueo vs Charles NG
Video
Shingo Hatanaka vs Pond
Video
Naoki Nakamura vs Masanori Kohashi
Video
Yusuke Kitaoka vs Takahiro Ueno
Video
Daigo Saito vs Kazuya Bai
Video
Masato Kawabata vs Masayoshi Tokita
ONE MORE TIME Video
Naoki Nakamura vs Masanori Kohashi
ONE MORE TIME Video
Hideyuki Fujino vs Akinori Utsumi
ONE MORE TIME Video