D1 Grand Prix

25.08.2019 Round 6, Ebisu 🇯🇵

Hightlights

Naoto Suenaga vs Masanori Kohashi
Video
Yukio Matsui vs Masanori Kohashi
Video
Hideyuki Fujino vs Naoto Suenaga
Video
Pond vs Masanori Kohashi
Video
Kazumi Takahashi vs Yukio Matsui
Video
Teruyoshi Iwai vs Naoto Suenaga
Video
Teruyashi Wai vs Naoto Suenaga
Video
Teruyoshi Iwai vs Naoto Suenaga
Video
Teruyoshi Iwai vs Naoto Suenaga
Video
Teruyoshi Iwai vs Naoto Suenaga
Video
Teruyashi Wai vs Naoto Suenaga
Video
Teruyoshi Iwai vs Naoto Suenaga
Video
Hideyuki Fujino vs Shingo Hatanaka
Video
Masanori Kohashi vs Naoki Nakamura
Video
Seimi Tanaka vs Pond
Video
Yukio Matsui vs Yusuke Kitaoka
Video
Akinori Utsumi vs Kazumi Takahashi
Video
Naoto Suenaga vs Daigo Saito
Video
Naoto Suenaga vs Ikuo Saito
Video
Teruyoshi Iwai vs Hiroyuki Matsuta
Video
Teruyoshi Iwai vs Hiroyuki Matsuta
ONE MORE TIME Video
Teruyashi Wai vs Hiroyuki Matsuta
Video
Teruyoshi Iwai vs Hiroyuki Matsuta
ONE MORE TIME Video
Masato Kawabata vs Shingo Hatanaka
Video
Hideyuki Fujino vs Charles NG
Video
Masashi Yokoi vs Yukio Matsui
Video
Yukio Matsui vs Hideyuki Fujino
ONE MORE TIME Video
Tetsuya Hibino vs Masato Kawabata
Video
Masanori Kohashi vs Naoki Nakamura
ONE MORE TIME Video
Seimi Tanaka vs Pond
ONE MORE TIME Video
Yukio Matsui vs Yusuke Kitaoka
ONE MORE TIME Video
Akinori Utsumi vs Kazumi Takahashi
ONE MORE TIME Video
Naoto Suenaga vs Ikuo Saito
ONE MORE TIME Video
Teruyoshi Iwai vs Hiroyuki Matsuta
ONE MORE TIME Video
Shingo Hatanaka vs Masato Kawabata
ONE MORE TIME Video
Hideyuki Fujino vs Charles NG
ONE MORE TIME Video
Masashi Yokoi vs Yukio Matsui
ONE MORE TIME Video
Tetsuya Hibino vs Masashi Yokoi
ONE MORE TIME Video
Masashi Yokoi vs Yukio Matsui
ONE MORE TIME Video
Masashi Yokoi vs Yukio Matsui
ONE MORE TIME Video
Tetsuya Hibino vs Masato Kawabata
ONE MORE TIME Video