D1 Grand Prix

24.08.2019 Round 5, Ebisu 🇯🇵

Hightlights

Masanori Kohashi vs Naoki Nakamura
Video
Akinori Utsumi vs Naoto Suenaga
Video
Naoki Nakamura vs Seimi Tanaka
Video
Yukio Matsui vs Charles NG
Video
Hideyuki Fujino vs Masanori Kohashi
Video
Yusuke Kitaoka vs Naoto Suenaga
Video
Akinori Utsumi vs Masato Kawabata
Video
Seimi Tanaka vs Koji Yamaguchi
Video
Daigo Saito vs Naoki Nakamura
Video
Teruyoshi Iwai vs Charles NG
Video
Teruyashi Wai vs Charles NG
Video
Yukio Matsui vs Pond
Video
Tetsuya Hibino vs Masanori Kohashi
Video
Hideyuki Fujino vs Kenji Kiguchi
Video
Tetsuya Hibino vs Masanori Kohashi
ONE MORE TIME Video
Yukio Matsui vs Pond
ONE MORE TIME Video
Teruyoshi Iwai vs Charles NG
ONE MORE TIME Video
Daigo Saito vs Naoki Nakamura
ONE MORE TIME Video
Seimi Tanaka vs Koji Yamaguchi
ONE MORE TIME Video
Akinori Utsumi vs Masato Kawabata
ONE MORE TIME Video
Yusuke Kitaoka vs Naoto Suenaga
ONE MORE TIME Video
Tetsuya Hibino vs Yoshifumi Tadokoro
Video