D1 Grand Prix

28.07.2019 Round 4, Hokkaido 🇯🇵

Hightlights

Yukio Matsui vs Hideyuki Fujino
Video
Hideyuki Fujino vs Kazumi Takahashi
Video
Masashi Yokoi vs Yukio Matsui
Video
Naoki Nakamura vs Kazumi Takahashi
Video
Pond vs Hideyuki Fujino
Video
Masanori Kohashi vs Yukio Matsui
Video
Yusuke Kitaoka vs Masashi Yokoi
Video
Masato Kawabata vs Kazumi Takahashi
Video
Naoki Nakamura vs Yoshifumi Tadokoro
Video
Koji Yamaguchi vs Hideyuki Fujino
Video
Daigo Saito vs Pond
Video
Yukio Matsui vs Akinori Utsumi
Video
Daigo Saito vs Pond
ONE MORE TIME Video
Yukio Matsui vs Akinori Utsumi
ONE MORE TIME Video
Masanori Kohashi vs Tetsuya Hibino
Video
Masashi Yokoi vs Shingo Hatanaka
Video
Yusuke Kitaoka vs Junya Ishikawa
Video
Masato Kawabata vs Kazumi Takahashi
ONE MORE TIME Video
Naoki Nakamura vs Yoshifumi Tadokoro
ONE MORE TIME Video
Hideyuki Fujino vs Koji Yamaguchi
ONE MORE TIME Video
Daigo Saito vs Pond
ONE MORE TIME Video
Yukio Matsui vs Akinori Utsumi
ONE MORE TIME Video
Masanori Kohashi vs Tetsuya Hibino
ONE MORE TIME Video
Masashi Yokoi vs Shingo Hatanaka
ONE MORE TIME Video
Yusuke Kitaoka vs Junya Ishikawa
ONE MORE TIME Video