D1 Grand Prix

27.07.2019 Round 3, Hokkaido 🇯🇵

Hightlights

Yukio Matsui vs Masashi Yokoi
Video
Tetsuya Hibino vs Masashi Yokoi
Video
Hideyuki Fujino vs Yukio Matsui
Video
Masashi Yokoi vs Seimi Tanaka
Video
Masato Kawabata vs Tetsuya Hibino
Video
Akinori Utsumi vs Yukio Matsui
Video
Naoki Nakamura vs Hideyuki Fujino
Video
Seimi Tanaka vs Charles NG
Video
Masashi Yokoi vs Kunihiko Teramachi
Video
Yoshifumi Tadokoro vs Tetsuya Hibino
Video
Masato Kawabata vs Yusuke Kitaoka
Video
Yukio Matsui vs Shingo Hatanaka
Video
Masanori Kohashi vs Akinori Utsumi
Video
Naoto Suenaga vs Hideyuki Fujino
Video
Naoki Nakamura vs Kazumi Takahashi
Video