D1 Grand Prix

30.06.2019 Round 2, Tsukuba 🇯🇵

Hightlights

Akinori Utsumi vs Masashi Yokoi
Video
Katsuhiro Ueo vs Naoto Suenaga
Video
Masashi Yokoi vs Seimi Tanaka
Video
Akinori Utsumi vs Takahiro Ueno
Video
Naoto Suenaga vs Pond
Video
Tetsuya Hibino vs Katsuhiro Ueo
Video
Yusuke Kitaoka vs Seimi Tanaka
Video
Masashi Yokoi vs Kazumi Takahashi
Video
Masato Kawabata vs Takahiro Ueno
Video
Masanori Kohashi vs Akinori Utsumi
Video
Shingo Hatanaka vs Pond
Video
Charles NG vs Katsuhiro Ueo
Video