D1 Grand Prix

29.06.2019 Round 1, Tsukuba 🇯🇵

Hightlights

Masashi Yokoi vs Tetsuya Hibino
Video
Tetsuya Hibino vs Yusuke Kitaoka
Video
Masashi Yokoi vs Shingo Hatanaka
Video
Naoto Suenaga vs Yusuke Kitaoka
Video
Tetsuya Hibino vs Masato Kawabata
Video
Shingo Hatanaka vs Kazumi Takahashi
Video
Masashi Yokoi vs Yukio Matsui
Video
Yusuke Kitaoka vs Tomohiro Murayama
Video
Katsuhiro Ueo vs Naoto Suenaga
Video
Masato Kawabata vs Junya Ishikawa
Video
Tetsuya Hibino vs Daigo Saito
Video
Yukio Matsui vs Takahiro Ueno
Video
Masashi Yokoi vs Seimi Tanaka
Video